Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 490612
Title DNA-diagnostiek maakt fytosanitaire controles beter en sneller : hightech gereedschap voor inspectie- en keuringsdiensten
Author(s) Staalduinen, J. van; Bonants, P.J.M.
Source Onder Glas 12 (2015)6/7. - p. 48 - 49.
Department(s) Bioint Diagnostics, Food Safety & Phyt. Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2015
Keyword(s) glastuinbouw - quarantaine organismen - detectie - technieken - innovaties - analytische methoden - fytosanitaire maatregelen - plantenplagen - polymerase-kettingreactie - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - quarantine organisms - detection - techniques - innovations - analytical methods - phytosanitary measures - plant pests - polymerase chain reaction - agricultural research
Categories Horticulture / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Als vooraanstaand in- en exporteur van plantaardig uitgangsmateriaal en eindproducten heeft Nederland ook de taak om ongewenste organismen die met de handelswaar kunnen meereizen buiten of juist binnen de deur te houden. Wageningen UR ontwikkelt samen met partners in binnen- en buitenland nieuwe diagnose- en screeningsmethoden waarmee inspectie- en keuringsdiensten hun taken beter en efficiënter kunnen vervullen. DNA-analyse op de plaats van inspectie speelt daarin een belangrijke rol.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.