Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 490642
Title Notitie over de geschiktheid van veenbagger en andere diepstrooiselmaterialen in een ligboxenstal voor melkvee : vrijloopstal De Groot
Author(s) Kasper, G.J.; Galama, P.J.
Source Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 899)
Department(s) Animal Nutrition
Livestock & Environment
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) dierenwelzijn - strooisel - melkveehouderij - ligboxen - bagger - melkvee - dierlijke productie - animal welfare - litter (plant) - dairy farming - cubicles - dredgings - dairy cattle - animal production
Categories Cattle / Animal Health and Welfare
Abstract Een oriënterende proef met verschillende diepstrooiselmaterialen in een ligboxenstal is in opdracht van de provincie Utrecht uitgevoerd op het bedrijf van melkveehouder De Groot. In dit experiment is inzicht verkregen in het proces om bagger uit sloten geschikt te maken voor een ligbed van koeien en of er risico’s zijn uit oogpunt van uiergezondheid, melkkwaliteit en zware metalen. In een ligboxenstal is getoetst of de melkkoeien voorkeur hebben voor gedroogde bagger of ander diepstrooiselmateriaal. Dit is moeilijk te testen in een vrijloopstal, maar geeft wel een indicatie of het geschikt is als ligbed voor melkkoeien.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.