Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 490668
Title VIP Valorisatie Reststromen Vis (VRV)
Author(s) Poelman, M.; Kals, J.; Marlen, B. van; Amerongen, A. van; Bosch, H. van den
Source IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C005/15) - 67
Department(s) Aquaculture
Aquaculture and Fisheries
Visserij
BBP Bioconversion
Alterra - Centre for Water and Climate
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) vercommercialisering - visresten - visproducten - zeevisserij - pleuronectiformes - visserijbeleid - kosten-batenanalyse - reststromen - commercialization - fish scrap - fish products - marine fisheries - pleuronectiformes - fishery policy - cost benefit analysis - residual streams
Categories Fishery Resources and Management
Abstract In het kader van de komende aanlandingsplicht van ondermaatse vis is de sector geïnteresseerd in mogelijkheden om deze aanvoer te laten bijdragen tot het inkomen. De vraag werd gesteld welke producten zouden kunnen worden gemaakt uit visafval (snijafval als koppen en staarten en ingewanden en discards). Monsters van dergelijk visafval werden verzameld aan boord van de FD283 van de firma Geertruida B.V. en geanalyseerd in een verscheidenheid van mogelijke verwerkingsprocessen, zowel aan boord (continue en batch hydrolyse met toegevoegde enzymen) als aan de wal (productie van bioactieve peptiden door hydrolyse, productie van vismeel en visolie) door Food and Bio-based Research (FBR) van Wageningen UR en VFC/Lipromar te Cuxhaven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.