Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 490786
Title Mest vol verwaarden? Wat kan raffinage betekenen?
Author(s) Starmans, D.A.J.; Buisonjé, F.E. de; Dijk, W. van; Haan, J.J. de; Timmerman, M.; Visser, C.L.M. de
Source Lelystad : WUR/ACRRES (Rappot / PPO-AGV 658) - 41
Department(s) Livestock & Environment
OT Acrres
OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
OT Internationaal
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) mestverwerking - samenstelling - bioraffinage - economische haalbaarheid - haalbaarheidsstudies - terugwinning - materialen uit biologische grondstoffen - manure treatment - composition - biorefinery - economic viability - feasibility studies - recovery - biobased materials
Categories Manure treatment
Abstract Het doel van deze studie was te inventariseren welke waardevolle stoffen uit mest gewonnen kunnen worden en wat de potentie is in technologie en markt om deze te verwaarden. De inhoud van mest kan onderverdeeld worden in de volgende hoofdcategorieën: organische stof, mineralen, zware metalen, aminozuren, vluchtige vetzuren, antibiotica, hormonen. Via literatuuronderzoek is de samenstelling van elke categorie uiteen gesplitst in de verschillende stoffen met daarbij het gemiddelde gehalte van de betreffende stof in mest. Voor elke stof is de range in marktprijs nagegaan en aan de hand van het gehalte en marktprijs is de intrinsieke waarde van elke stof in de mest bepaald. Per hoofdcategorie van stoffen valt aan de hand van de waarde van de componenten te voorspellen of het mogelijk is om een sluitende business case te maken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.