Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 491193
Title A food web model of invertebrate subtidal soft-bottom communities Part B: effects of fishery
Author(s) Schellekens, T.; Kooten, T. van
Source Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C131/15) - 21
Department(s) Delta
Vis
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) zee-invertebraten - voedselwebben - modellen - aquatische gemeenschappen - zeevisserij - visserijbiologie - visserijbeheer - vistuig - natura 2000 - noordzee - marine invertebrates - food webs - models - aquatic communities - marine fisheries - fishery biology - fishery management - fishing gear - natura 2000 - north sea
Categories Marine Ecology / Fishery Resources and Management
Abstract Om visserij in de Natura-2000 gebieden Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan zodanig te reguleren, dat zij het behalen van de geformuleerde beleidsdoelen niet in de weg staat, is het VIBEG-akkoord gesloten. Kern van de afspraken vormt een ruimtelijke zonering waarmee wordt bepaald welke visserijtechnieken in welke gebieden wel of niet zijn toegestaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.