Staff Publications

Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
  • About

    'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

    'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

    Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

    Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

    We have a manual that explains all the features 

Record number 491249
Title Campylobacter in zwemwater en mogelijke emissiebronnen
Author(s) Ruiter, H.; Rijs, G.; Jacobs-Reitsma, W.F.; Leenen, I.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 37 (2004)12. - ISSN 0166-8439 - p. 19 - 21.
Department(s) ID - Infectieziekten
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) campylobacter - zwemmen - waterverontreiniging - humane ziekten - waterkwaliteit - besmetting - oppervlaktewater - afvoerwater - volksgezondheid - campylobacter - swimming - water pollution - human diseases - water quality - contamination - surface water - effluents - public health
Categories Water Pollution / Public Health
Abstract Campylobacter vormt samen met Salmonella en Shigella één van de belangrijkste bacteriële ziekteverwekkers van het maagdarmkanaal bij de mens. De bacterie Campylobacter komt voor bij eenden, meeuwen, kippen en kalkoenen, maar is ook aanwezig in koeien, varkens en schapen. Al deze dieren zijn drager, maar worden er zelf niet ziek van. Infecties met Campylobacter leiden in Nederland jaarlijks tot circa honderdduizend gevallen van maagdarmstoornissen en enkele duizenden gevallen van reactieve artritis (spierontsteking). De infectieuze dosis is laag en de besmetting vindt doorgaans plaats via de fecaal-orale route. Uit een inventariserend onderzoek blijkt dat naast de algemeen bekende besmettingsroute via voedsel (voornamelijk pluimveevlees) ook verontreinigd zwemwater een besmettingsbron kan vormen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.