Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 491345
Title Meer ruimte nodig voor brongerichte sanitatie : rioolwater op huisniveau scheiden en inzamelen [thema riolering]
Author(s) Geurts, M.; Bruijne, G. de; Mels, A.; Zeeman, G.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 37 (2004)2. - ISSN 0166-8439 - p. 33 - 35.
Department(s) Environmental Technology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) riolering - rioolwater - afvalwater - watergebruik - scheiding - huishoudens - urine - recycling - nieuwe sanitatie - fosfaten - sewerage - sewage - waste water - water use - separation - households - urine - recycling - new sanitation - phosphates
Categories Waste treatment
Abstract Onderhoud en aanleg van riolering kostte Nederland het afgelopen jaar ruim één miljard euro. Stichting RIONED schat dat de kosten in 2004 met 15 tot 20 procent zullen stijgen. Ongeveer eenderde van de kosten is het gevolg van inflatie; tweederde van het totale bedrag moet worden besteed aan rioolstelsels die aan vervanging en verbetering toe zijn. De levensduur van de rioolstelsels die direct na de Tweede Wereldoorlog aangelegd zijn, is namelijk verstreken en in veel stelsels is sprake van grote problemen met verstoppingen en lekkage, wat onder andere grondwatervervuiling tot gevolg heeft
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.