Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 491414
Title Resultaten ringtest 2002 zware metalen en arseen in twee monsters compost in het kader van de regeling "Bemonstering en analyse overige organische meststoffen" (BOOM)
Author(s) Polanen, A. van; Oostrom, J.J. van; Driessen, J.J.M.
Source Wageningen : RIKILT, Instituut voor Voedselveiligheid (Rapport / RIKILT 2002.011) - 16
Department(s) Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) zware metalen - arsenicum - organisch afval - monsterverwerking - compost - kwaliteitscontroles - analytische scheikunde - heavy metals - arsenic - organic wastes - sample processing - composts - quality controls - analytical chemistry
Categories Soil Chemistry
About In Nederland komt bij diverse (zuiverings)processen jaarlijks een grote hoeveelheid organische stof vrij die geheel of gedeeltelijk geschikt is om te worden gebruikt als meststof. In het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (BOOM) (1) worden zuiveringsslib, compost en zwarte grond als overige organische meststoffen aangemerkt. Deze meststoffen bevatten naast nutriënten en organische stof ook zware metalen en arseen. In het kader van BOOM worden normen en methoden van onderzoek voorgeschreven (2). Het voornaamste doel van het besluit is de belasting van de bodem met zware metalen en arseen afkomstig van deze meststoffen te verminderen. Het RIKILT heeft als Rijkstoezichthouder een ringtest georganiseerd om de performance van de door de geregistreerde BOOM-laboratoria toegepaste methoden te toetsen. De ringtest is uitgevoerd met behulp van twee monsters compost afkomstig van Wageningen Universiteit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.