Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 491433
Title De economische mogelijkheden van de jaarrondteelt en zomerteelt van kassla
Author(s) Visser, A.J. de; Maris, A.
Source Naaldwijk : Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas (Publikatie van het Proefstation voor de groenten- en fruitteelt onder glas te Naaldwijk nr. 225) - 47
Department(s) Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas
Publication type Research report
Publication year 1977
Keyword(s) groenteteelt - glastuinbouw - slasoorten - jaarrondproductie - bedrijfseconomie - teeltsystemen - proeven op proefstations - vegetable growing - greenhouse horticulture - lettuces - all-year-round production - business economics - cropping systems - station tests
Categories Leafy Vegetables / Cropping Systems
Abstract Er een toenemende belangstelling voor verlenging van het slaseizoen, hetgeen kan uitmonden in een jaarrondteelt. Dit is voor het Landbouw-Economisch Instituut aanleiding geweest een onderzoek in te stellen naar de bedrijfseconomische mogelijkheden van de jaarrondteelt en van de zomerteelt van kassla, in vergelijking met teeltplannen van tomaat of augurk met sla. Het onderzoek is in 1968 aangevat, maar omdat aan ander onderzoek prioriteit moest worden gegeven is dit slaproject onderbroken en eerst in 1972 weer voortgezet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.