Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 491436
Title Het toepasbaar maken van NIR voor het bepalen van de samenstelling van met gras- en/of luzernemeel gedenatureerde melkpoeder
Author(s) Boers, E.A.M.; Frankhuizen, R.; Oortwijn, H.
Source Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 83.66) - 4
Department(s) Wageningen Food Safety Research
Publication type Research report
Publication year 1983
Keyword(s) grasmeel - luzernemeel - melkpoeder - denaturatie - chemische samenstelling - melksamenstelling - voedselanalyse - infraroodspectroscopie - nabij infrarood spectroscopie - grass meal - lucerne meal - dried milk - denaturation - chemical composition - milk composition - food analysis - infrared spectroscopy - near infrared spectroscopy
Categories Food Analysis / Food Quality and Safety
Abstract In het kader van EEG-regeling 1725/79 wordt melkpoeder gedenatureerd met een bepaalde hoeveelheid gras- en/of luzernemeel. Het RIKILT controleert of het denaturatiemiddel aan de gestelde eisen voldoet en of een afhankelijk van de denaturatieformule minimale hoeveelheid gras- en/of luzernemeel is toegevoegd aan de te denatureren melkpoeder. Omdat enerzijds de referentiemethode voor de bepaling van het gehalte gras- en/of luzernemeel onnauwkeurig is en anderzijds gras- en/of luzernemeel een storende invloed kan hebben bij het vaststellen van de samenstelling van gedenatureerde melkpoeder met behulp van NIR zijn de mogelijkheden onderzocht om met behulp van NIR het gehalte aan gras- en/of luzernemeel in melkpoeder te bepalen. Voor de calibratie zijn 150 monsters magere melkpoeder en karnemelkpoeder gedenatureerd met evenzoveel monsters gras- en/of luzernemeel. Vanwege het niet lineaire karakter van de ijklijn zijn twee "deel" calibraties berekend.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.