Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 491439
Title Verdampingseffekt bij de meting van het vetgehalte in melk met de Milkoscan 103B
Author(s) Polanen, A. van; Moraal, S.; Oortwijn, H.
Source Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 83.12) - 2
Department(s) Wageningen Food Safety Research
Publication type Research report
Publication year 1983
Keyword(s) vetgehalte - spectroscopie - melk testen - testen - fat content - spectroscopy - milk testing - testing
Categories Food Analysis / Food Chemistry
Abstract Het op verzoek van de AID bepalen van het verdampingseffekt dat optreedt bij het vetgehalte onderzoek met behulp van de Milkoscan 103B teneinde na te gaan of de gegevens hierover van de Bond van Cooperatieve Zuivelfabrieken (BvCZF) in Friesland juist zijn. Bij de vetgehalte bepaling met behulp van de Milkoscan 103B staan de monsters gedurende ca. 8,5 minuten open in een verwarmingssysteem van ca. 40°C, waardoor er een verdamping van water optreedt. Dit levert een verhoging van het vetgehalte op. De hoeveelheid verdampt water is afhankelijk van de tijd dat het monster bij 40°C staat, de relatieve luchtvochtigheidsgraad en de temperatuur van de omgeving. Van 27 monsters melk is op drie verschillende dagen het verdampingseffekt bepaald volgens de in de inleiding vermelde proefopzet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.