Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 491533
Title Optimalisatie van de zaaizaadproduktie bij erwtenAspects of growing peas for seed - production
Author(s) Kempenaar, C.
Source In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 67 - 70.
Department(s) Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 1991
Keyword(s) nederland - erwten - prestatieniveau - pisum sativum - kwaliteit - zaadproductie - zaadbehandeling - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - netherlands - peas - performance - pisum sativum - quality - seed production - seed treatment - yield increases - yield losses - yields
Categories Plant Propagation
Abstract Het onderzoek is gericht om na te gaan welke nadelen het gebruik van besmet zaaizaad met zich mee brengen. Daarnaast besteedt men aandacht aan teeltmaatregelen die de gezondheid van het zaaizaad kunnen vebeteren
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.