Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 491946
Title Een beslissingsondersteunend model voor de vervangingsinvestering van een machine of werktuig
Author(s) Schoorlemmer, H.B.; Krikke, A.T.
Source In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 207 - 211.
Department(s) Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 1994
Keyword(s) afschrijving - kosten - besluitvorming - depreciatie - uitrusting - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - onderhoud - vervanging - service - gereedschappen - arbeidsleven - machines - amortization - costs - decision making - depreciation - equipment - farm equipment - farm machinery - maintenance - replacement - servicing - tools - working life - machines
Categories Farm Management
Abstract De relevante aspecten m.b.t. een vervangingsinvestering worden in kaart gebracht. Tevens worden de beperkingen besproken van de gebruikelijke wijze van bepaling van het vervangingsmoment. Vervolgens wordt een op het PAGV ontwikkeld model beschreven dat primair bedoeld is de individuele ondernemer te ondersteunen bij de vervangingsafweging van een specifieke machine of werktuig. De kostenoverwegingen en de fiscale aspecten worden in dit model geintegreerd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.