Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 491958
Title Ontwikkeling van het teeltbegeleidingssysteem voor suikerbieten BETA
Author(s) Dekkers, W.A.
Source In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 74 - 77.
Department(s) Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 1993
Keyword(s) automatisering - beta vulgaris - landbouwbedrijven - informatiesystemen - bedrijfsvoering - nederland - suikerbieten - bedrijfsinformatiesystemen - automation - beta vulgaris - farms - information systems - management - netherlands - sugarbeet - management information systems
Categories Farm Management
Abstract In het kort wordt de inhoud van BETA beschreven met de ervaringen die werden opgedaan bij het ontwikkelen van het systeem
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.