Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 492171
Title Waterberging in Het Waterrijk : scenarioberekeningen naar piekberging en voorraadberging als opmaat voor een module voor anticiperend waterbeheer
Author(s) Jansen, P.C.; Massop, H.T.L.; Veldhuizen, A.A.; Mulder, M.H.; Kwakernaak, C.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2667) - 99
Department(s) Climate Resilience
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) waterbeheer - modellen - waterbeleid - wateropslag - gelderland - water management - models - water policy - water storage - gelderland
Categories Water Management (General)
Abstract RichWaterWorld is een netwerk van publieke partners, kennisinstellingen en bedrijven dat onderzoek doet naar innovatieve systemen voor gecombineerde waterberging en waterzuivering. Basis hiervoor is een hydrologisch model waarmee de waterhuishouding voor de komende twee weken wordt berekend en preventieve maatregelen worden voorgesteld. Het model wordt getoetst in Het Waterrijk, een gebied voor piekberging en voorraadberging in Park Lingezegen ten zuiden van Arnhem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.