Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 492173
Title Verder kijken dan de snuit van het varken
Author(s) Bergstra, T.J.
Source Vork 2 (2015)2. - ISSN 2352-2925 - p. 79 - 83.
Department(s) Business Economics
Publication type Article in professional journal
Publication year 2015
Keyword(s) varkenshouderij - dierenwelzijn - dierethiek - burgers - openbare mening - houding van consumenten - dierlijke productie - varkens - pig farming - animal welfare - animal ethics - citizens - public opinion - consumer attitudes - animal production - pigs
Categories Animal Husbandry (General) / Animal Health and Welfare / Pigs
Abstract In de varkenshouderij worden veel maatregelen genomen om het dierenwelzijn te verbeteren, maar het maatschappelijke tij in de vorm van negatieve aandacht lijkt niet te keren. Het probleem zit vooral in het verschil in houding tussen varkensboer en verschillende groepen burgers, ontdekte Tamara Bergstra tijdens haar promotieonderzoek. Hoog tijd om verder te kijken dan de snuit van het varken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.