Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 492184
Title GroentenFruit Huis - Factsheet
Author(s) Fels, H.J. van der
Source RIKILT Wageningen UR
Department(s) BU Authenticity & Bioassays
Business Economics
Publication type Brochure
Publication year 2015
Keyword(s) tuinbouw - voedselgewassen - pathogene organismen - humane pathogenen - hygiëne - monitoring - gewasbescherming - bedrijfshygiëne - verontreinigingsbeheersing - horticulture - food crops - pathotypes - human pathogens - hygiene - monitoring - plant protection - industrial hygiene - pollution control
Categories Food Quality and Safety
Abstract Dit topsector PPS project (PPS 296) met een looptijd van 2013 tot en met 2016 heeft als doel inzicht te krijgen in de werkelijke microbiologische risico’s in de Nederlandse voedingstuinbouwsector door te monitoren en, waar nodig, het vaststellen van effectieve beheersmaatregelen. Wat zijn humane pathogenen? Welke mogelijke besmettingsroutes zijn er? Gevaarevaluatie voor telers om mogelijke microbiële gevaren in hun teelt te identificeren. Het sectorale microbiologisch monitoring programma is uitgevoerd om de aanwezigheid van humaan pathogene micro-organismen op/in verse, onbewerkte groenten en fruit te onderzoeken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.