Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 492243
Title Inventarisatie van voedselfraude: mondiaal kwetsbare productgroepen en ontwikkeling van analytische methoden in Europees onderzoek
Author(s) Weesepoel, Y.J.A.; Ruth, S.M. van
Source Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT rapport 2015.014) - 25
Department(s) BU Authenticity & Bioassays
Food Quality and Design
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) voedselveiligheid - voedselkwaliteit - voedselproducten - voedselonderzoek - voedselinspectie - europa - inventarisaties - food safety - food quality - food products - food research - food inspection - europe - inventories
Categories Food Quality and Safety / Food Products (General)
Abstract Het aantal gerapporteerde voedselfraude-incidenten is de laatste vijf tot tien jaar toegenomen en daarmee ook de publieke belangstelling voor deze zaken met een duidelijk toename na de paardenvleesaffaire van 2013. Toch is over de concrete omvang van fraude veel onduidelijk. Deze studie heeft tot doel het inventariseren van productgroepen die kwetsbaar zijn voor voedselfraude en het inventariseren van de voltooide en lopende Europese onderzoeksprojecten op dit terrein. Op basis van het aantal vermeldingen in beschikbare internationale databanken zijn de meest kwetsbare productgroepen geïdentificeerd. Vervolgens is geïnventariseerd voor welke productgroepen fraudegerelateerde methoden zijn ontwikkeld op Europees niveau.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.