Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 492408
Title Kansen verzilveren door versterkt cluster management: Biobased economy in Noord-Nederland
Author(s) Gerritsen, A.L.; Kranendonk, R.P.; Pleijte, M.
Source [Wageningen] : Alterra, Wageningen-UR - 3
Department(s) Regional Development and Spatial Use
Public Administration and Policy
Applied Spatial Research
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) economische ontwikkeling - regionale economie - biobased economy - noord-nederland - economic development - regional economics - biobased economy - north netherlands
Categories Economic Conditions, Development and Structure
Abstract Om de regionale economie te revitaliseren worden in Noord-Nederland allerlei initiatieven genomen om producten, diensten en ketens te vergroenen. Biomassa is daarbij steeds de voornaamste grondstof. Dit speelt in het bijzonder in de chemische industrie rondom Delfzijl en Emmen en ook in de agri & food sector die van belang is voor het inwinnen van bestanddelen uit bestaande biomassastromen. In enkele gevallen zullen er zelfs speciaal geteelde gewassen geteeld worden. Biobased Economy is in de Veenkoloniën dan ook een strategische ontwikkelingsrichting voor de landbouw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.