Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 492839
Title Boomkronen afleiden uit het Actueel Hoogtebestand Nederland : kwaliteitsaspecten rondom het geautomatiseerd in kaart brengen van bomen op basis van het AHN2-bestand
Author(s) Meijer, M.; Rip, Frans; Benthem, R. van; Clement, J.; Sande, C. van der
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2671) - 85
Department(s) Applied Spatial Research
Geodesk
Earth Observation and Environmental Informatics
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) bomen - kroondak - kroon - gegevensanalyse - gegevens verzamelen - methodologie - remote sensing - hoogteligging - cartografie - nederland - trees - canopy - crown - data analysis - data collection - methodology - remote sensing - altitude - mapping - netherlands
Categories Forest Trees / Remote Sensing and Geographical Information Systems (General)
Abstract Alom wordt erkend dat bomen belangrijk zijn. Zowel voor de mens, de natuur als het klimaat. Recentelijk is een procedure ontwikkeld om op basis van het nationale Nederlandse hoogtebestand AHN2 een bestand te genereren met alle boomkronen in Nederland, genaamd ‘CP’. Een dergelijk bestand kan onder andere het groenbeheer van de gemeenten in Nederland vereenvoudigen en helpen bij het inventariseren van landschapselementen. De vraag is echter: hoe goed is dit bestand? In dit rapport wordt voor een drietal verschillende gebieden onderzocht wat de kwaliteit is van CP. Verder wordt mede op basis van de ervaringen die tijdens het kwaliteitsonderzoek zijn gedaan een standaard kwaliteitsraamwerk opgezet voor het controleren van nieuwe versies van het boomkronenbestand. Daarnaast is dit document er ook op gericht om de potentiële gebruiker een beter beeld van de kwaliteit te geven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.