Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 492857
Title Werkzame elementen van erkende interventies en kwaliteit van het interactieproces gaan hand in hand
Author(s) Herens, M.C.; Wagemakers, A.; Vaandrager, L.
Source Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 93 (2015)6. - ISSN 1388-7491 - p. 205 - 207.
DOI https://doi.org/10.1007/s12508-015-0083-x
Department(s) Health and Society
WASS
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2015
Abstract Thre is no recognised, authorative set of values and principles accepted as fundamental and applicable to all health promotion activity’. 1 Het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) vraagt, in het kader van het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, of het beschrijven van werkzame elementen in de beoordelingssystematiek de toekomst wordt. Dit voorstel van CGL sluit aan bij het huidige klimaat in Nederland, dat er op gericht is om zowel beleids- als praktijkprofessionals te verleiden tot het programmeren en uitvoeren van erkende interventies uit de database. Een voorbeeld is de Sportimpuls-regeling, waar financiering van subsidieaanvragen is gekoppeld aan de keuze van bestaande en erkende interventies. Het doel hiervan is dat er meer gebruik wordt gemaakt van effectief bewezen interventies, opdat efficiënter gebruik wordt gemaakt van de beschikbare kennis en dat ‘succes gegarandeerd is’. Het uitgangspunt van CGL, dat werkzame elementen benut kunnen worden om het gebruik van erkende interventies te stimuleren, lijkt gebaseerd op de impliciete veronderstelling dat het inzichtelijk maken van ‘de’ werkzame elementen, opgeslagen in een databank, bijdraagt aan de overdraagbaarheid en het gebruik van bewezen interventies. De vraag is of voor innovatie, wat een interventie feitelijk beoogt, niet meer nodig is dan het beschikbaar maken van ‘pakketjes informatie’. Hoewel het idee van CGL, het beschrijven van werkzame elementen, waardevol is, pleiten wij voor een bredere kijk op effectiviteit, waarin innovatie centraal staat en praktijk, beleid en onderzoek van en met elkaar leren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.