Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 493063
Title Natuurlijke antilichamen als voorspeller zieke koe
Author(s) Knaap, J. van der; Poel, J.J. van der
Source Veeteelt 32 (2015)15. - ISSN 0168-7565 - p. 10 - 12.
Department(s) Animal Breeding and Genomics
WIAS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2015
Keyword(s) melkveehouderij - dierveredeling - natuurlijke antilichamen - diergezondheid - fokwaarde - dairy farming - animal breeding - natural antibodies - animal health - breeding value
Categories Animal Health and Welfare / Cattle
Abstract De aanwezigheid van natuurlijke antilichamen, de zogenaamde NAbs, kan sterk verschillen per koe. Door de erfelijkheidsgraad van NAbs is het mogelijk om erop te fokken, zo blijkt uit het project Weerbaar Vee. De uitkomsten bieden perspectief om de gezondheid te verbeteren, maar de uitvoering lijkt nog niet prakijkrijp.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.