Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 493379
Title Economische gevolgen ammoniakemissie reducerende maatregelen: scenariostudie van praktijkbedrijven in Overijssel
Author(s) Evers, A.G.; Haan, M.H.A. de; Vermeij, I.; Schooten, H.A. van
Source Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport 918) - 51
Department(s) Livestock & Environment
Animal Nutrition
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) veehouderij - ammoniak - ammoniakemissie - emissiereductie - economie - overijssel - livestock farming - ammonia - ammonia emission - emission reduction - economics - overijssel
Categories Animal Husbandry (General)
Abstract Voor een aantal veehouders in het project “Proeftuin Natura 2000 in Overijssel” is in beeld gebracht welke economische gevolgen ammoniakemissie reducerende maatregelen hebben. De effecten van deze maatregelen zijn vergeleken met de ontwikkeling waarbij de bedrijven hun stal moeten aanpassen om ammoniakuitstoot te verminderen. De berekeningen laten zien dat bij alle bedrijven (een combinatie van) managementmaatregelen een beter inkomen tot gevolg heeft dan het aanpassen van de stal, bij een gelijkblijvende of grotere emissiereductie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.