Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 493680
Title Boerenbont en groene thee - Hoe ontvang ik (meer) buitenlandse gasten op mijn bedrijf?
Author(s) Alebeek, F.A.N. van; Schoutsen, M.A.; Vijn, M.P.
Source Wageningen : DLO-PPO - 20
Department(s) OT Team Economie en Nematoden
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) toerisme - internationaal toerisme - plattelandstoerisme - accommodatie - pension - hotels - neveninkomsten - boerderijtoerisme - tourism - international tourism - rural tourism - accommodation - bed and breakfast accommodation - hotels - supplementary income - farm tourism
Categories Leisure, Recreation, Tourism (General)
Abstract Bedrijven met plattelandstoerisme hebben een uitdaging. De concurrentie is groot. Voor plattelandsondernemers liggen er kansen bij het aantrekken van (meer) buitenlandse gasten. In deze brochure treft u tips over hoe u die kansen kunt benutten. Ook wordt de stand van zaken van het Nederlands inkomend toerisme belicht, evenals de verwachtingen voor de komende jaren. Daarnaast komen enkele inspirerende ondernemers aan het woord over hoe zij de promotie - gericht op het aantrekken van meer buitenlandse gasten - hebben aangepakt. Met de checklist en invuloefening op de laatste pagina's kunt u als ondernemer direct aan de slag om te zorgen voor (meer) buitenlandse bezoekers op uw bedrijf.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.