Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 494058
Title Weerbare bij : Verkenning van initiatieven en wetenschappelijke literatuur over natuurlijke afweer van bijenvolken tegen ziekten en plagen
Author(s) Blacquière, T.
Source Wageningen : Wageningen UR Plant Research International - 67
Department(s) Entomology & Disease Management
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) apis - bijenhouderij - natuurlijke immuniteit - diergezondheid - insectenpathogenen - resistentieveredeling - aanpassingsvermogen - apis - beekeeping - natural immunity - animal health - entomopathogens - resistance breeding - adaptability
Categories Apiculture (General) / Animal Health and Welfare
Abstract Grofweg lijken er twee stromingen te bestaan om de weerbaarheid van de bijenvolken te vergroten. De ene stroming selecteert op specifieke eigenschappen (vooral resistentie gericht). De andere stroming selecteert op verbeterde/natuurlijke aanpassing(en) aan de lokale ziekte/plaagdruk of zelfs de algemene lokale omstandigheden (zowel resistentie als tolerantie gericht). Sommige initiatieven passen heel duidelijk in een van deze stromingen, anderen hangen er meer tussen in. Als uitvloeisel van deze studie wordt eind 2015 een internationale workshop georganiseerd waar een doorsnede van deze initiatieven wordt uitgenodigd om gezamenlijk de state of the art vast te stellen en internationale afstemming te zoeken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.