Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 494109
Title Effect Natrium op Cymbidium onderzocht
Author(s) Kromwijk, J.A.M.
Source Kas Sierteeltnet.nl
Department(s) GTB Teelt & Gewasfysiologie
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2015
Abstract In de teelt van de snij-orchidee Cymbidium werd tot voor kort geen drainwater hergebruikt omdat Cymbidium een vrijstelling had voor recirculatie. Inmiddels gelden voor Cymbidium ook emissienormen en is onderzoek gestart om vast te stellen bij welk Natriumniveau nadelige effecten op de gewasgroei op gaan treden. In een praktijkproef worden bij een gelijkblijvende EC van 0,8 in de gift, verschillende natriumconcentraties meegegeven. Deze hebben dus een lagere “voedings EC” dan de controlebehandeling zonder natrium. Bij 3,5 en 5 mmol/l natrium zijn vanaf februari 2015 afwijkende symptomen in het blad ontstaan en dat is inmiddels doorgezet in afgestorven bladpunten/bladeren. Dit is kaliumtekort, opgewekt door¿de lagere kaliumconcentratie in de gift en door remming van de kaliumopname door een hoge natriumconcentratie. In het eerste teeltjaar was er nog geen nadelig effect op de productie, omdat de bloemtakken al voor de start van de behandelingen aangelegd waren. Omdat Cymbidium een meerjarig gewas is waarbij negatieve effecten op productie en kwaliteit pas na lange tijd zichtbaar worden, wordt het onderzoek voortgezet met een tweede teeltjaar. Om nauwkeuriger de grenswaarde voor natrium vast te stellen, is de hoogste natriumdosering vervangen door een behandeling met een Natrium concentratie er tussenin. Dit onderzoek wordt gefinancierd door de gewascoöperatie Cymbidium, Productschap Tuinbouw en Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.