Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 494151
Title Kansen en belemmeringen voor omschakeling naar de biologische sector
Author(s) Meeusen, M.J.G.
Source Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2015-148)
Department(s) Consumer and Chain
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - landbouw bedrijven - biologische landbouw - landbouwsector - besluitvorming - investeringsbeslissingen - boeren - nederland - farm management - farming - organic farming - agricultural sector - decision making - investment decisions - farmers - netherlands
Categories Farm Management
Abstract De vraag naar biologische producten groeit harder dan het aanbod van de Nederlandse biologische sector. De vraag die het ministerie van Economische Zaken stelt is welke factoren de omschakeling van de gangbare naar de biologische sector belemmeren en hoe deze omschakeling gestimuleerd kan worden. Daartoe heeft ze het LEI Wageningen UR gevraagd om interviews met marktpartijen te houden en een enquête uit te zetten om de overwegingen bij biologische boeren te peilen. Belangrijke uitkomst is dat de sector vooral zelf de regie wil houden op het omschakelproces en voor de overheid een faciliterende rol ziet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.