Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 495752
Title Tularemie in Nederland, terug van weggeweest?
Author(s) Koene, M.G.J.; Rijks, J.; Maas, M.; Rosa, M. de; Broens, E.M.; Vellema, P.; Engelsma, M.Y.; Pijnacker, R.; Fanoy, E.; Notermans, D.W.; Tas, P. van de; Giessen, J. van der; Gröne, A.; Roest, H.I.J.
Source Tijdschrift voor Diergeneeskunde 140 (2015)8. - ISSN 0040-7453 - p. 23 - 27.
Department(s) Bacteriology & Epidemiology
Diagnostics & Crisis Organization
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2015
Keyword(s) dierenwelzijn - diergezondheid - wilde dieren - animal welfare - animal health - wild animals
Categories Animal Health and Welfare
Abstract Tularemie is een zoönose veroorzaakt door de
bacterie Francisella tularensis. Veel diersoorten
kunnen besmet raken, al bestaan er grote verschillen
in gevoeligheid. Haasachtigen en knaagdieren
zijn erg bevattelijk voor de infectie. Tussen
1953 en 2011 zijn geen Nederlandse gevallen
gediagnosticeerd, maar nadien zijn bij zowel
hazen als mensen meerdere incidentele besmettingen
aangetoond. Begin 2015 is tularemie vastgesteld
bij meerdere dood aangetroffen hazen in
de omgeving van Akkrum in Friesland. Bovendien
werd in deze omgeving melding gemaakt
van een hogere sterfte onder hazen dan gebruikelijk.
Voor Nederland is dit een uitzonderlijke
situatie. Dit artikel gaat dieper in op de ziekte
en mogelijke risico’s voor dieren
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.