Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 496189
Title Opties voor energieneutrale agrosectoren in 2025
Author(s) Silvis, H.J.; Smekens, H.; Verhoog, A.D.; Daniëls, B.; Smit, A.B.; Doornewaard, G.J.; Velden, N.J.A. van der; Wisman, J.H.; Briel, Jaap; Oldenburger, J.
Source LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2015-108) - ISBN 9789086157181 - 81
Department(s) Performance and Impact Agrosectors
International Policy
Innovation- and Risk Management and Information Governance
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) landbouwsector - energiebesparing - duurzaamheid (sustainability) - duurzame energie - nederland - toekomst - agricultural sector - energy saving - sustainability - sustainable energy - netherlands - future
Categories Agricultural Sector / Energy
Abstract Deze studie is bedoeld om kansen en knelpunten voor het bereiken van energieneutrale agrosectoren
in 2025 inzichtelijk te maken. Getoond wordt hoe de primaire agrosectoren de situatie van netto
energieneutraliteit kunnen benaderen. Naast energiebesparende maatregelen worden de belangrijkste
bijdragen daaraan geleverd door de productie van duurzame energie: zonnepanelen, windmolens en
geothermie. Technisch kan ook mest een aanzienlijke bijdrage leveren als grondstof voor groen gas.
De opties zijn niet beoordeeld op economische en financiële haalbaarheid. Geconcludeerd wordt dat
forse publieke en private inspanningen nodig zijn om de technische mogelijkheden te realiseren
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.