Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 497227
Title Analysemethoden voor de bepaling van authenticiteit in visketens
Author(s) Staats, M.; Roest, J.G. van der; Pustjens, A.M.; Voorthuijzen, M.M.; Dijk, J.P. van; Prins, T.W.; Boerrigter-Eenling, G.R.; Koot, A.H.; Pelt-Heerschap, H.M.L. van; Spiegel, M. van der; Ruth, S.M. van; Kok, E.J.
Source RIKILT (Rikilt-rapport 015) - 67
Department(s) BU Toxicology, Novel Foods & Agrochains
BU Authenticity & Bioassays
VLAG
Food Quality and Design
Publication type Scientific report
Publication year 2015
Keyword(s) noordzee - vis - vissen - analytische methoden - schol - north sea - fish - fishes - analytical methods - plaice
Categories Analytical Chemistry
Abstract Dit rapport beschrijft de resultaten van onderzoek dat is uitgevoerd binnen het project "Analysemethoden voor de bepaling van authenticiteit in visketens". Het project heeft als doel om methoden te ontwikkelen waarmee de authenticiteit (soort, geografische herkomst en productiewijze) van Noordzeevissen kan worden vastgesteld. In dit project is gewerkt aan vier deelprojecten: Ketenanalyse naar vermenging van schol (Pleuronectes platessa) uit de Noordzee met andere vissoorten, ontwikkeling en initiële validatie van een moleculaire barcoding methode om Noordzeevissoorten in gemengde monsters te identificeren, bepaling van de geografische herkomst van schol en productiemethode van tarbot met behulp van isotoopratio's en chemische fingerprint en toepassing van de ontwikkelde analytische methoden in Noordzeevisketens. De resultaten van deze onderzoeken zijn in dit rapport weergegeven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.