Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 497586
Title Hoogovenslakken in de natuur: wat nu?
Author(s) Dorssers, Ben; Wamelink, G.W.W.; Groenenberg, J.E.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)120. - ISSN 1572-7610 - p. 16 - 19.
Department(s) Biodiversity and Policy
WIMEK
Sustainable Soil Use
Publication type Article in professional journal
Publication year 2015
Keyword(s) kustgebieden - zandsuppletie - vegetatie - vegetatiemonitoring - sintels - coastal areas - sand suppletion - vegetation - vegetation monitoring - slags
Categories Vegetation Research
Abstract In Zuid-Holland is de kust de afgelopen jaren op verschillende plaatsen verstevigd door zandsuppletie. Niet alleen omwille van een betere kustbescherming maar ook voor natuurontwikkeling en recreatie. In sommige gebieden ligt de opgespoten zeebodem echter bezaaid met slakken afkomstig van de metaalproductie. Tot nog toe was het niet duidelijk of deze slakken negatieve effecten hebben op het milieu en of deze slakken invloed hebben op de vegetatieontwikkeling. Doel van het onderzoek is het bepalen van het effect van metaalslakken op de ontwikkeling van de vegetatie en de uitloging van zware metalen naar de bodem en het grondwater in het gebied Spanjaards Duin. Er is niet onderzocht wat het effect van de metaalslakken op de fauna is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.