Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 497868
Title Veen verschijnt en verdwijnt : Grondwaterstromen en veenvorming
Author(s) Makaske, A.; Maas, G.J.; Grootjans, A.; Meijles, Erik; Everts, H.; Vries, Nico de
Source In: Landschapsbiografie van de Drentsche Aa / Spek, Theo, Elerie, Hans, Bakker, Jan P., Noordhoff, Ineke, Assen : Koninklijke Van Gorcum - ISBN 9789023252719 - p. 54 - 81.
Department(s) Soil Geography and Landscape
Soil, Water and Land Use
Publication type Peer reviewed book chapter
Publication year 2015
Abstract Het geïntegreerde onderzoek van de laatste jaren laat zien dat het landschap van de Drentsche Aa zeer veranderlijk is. Wie de reconstructie van de tweede levensfase van het Drentsche Aa-gebied naast die uit de ijstijd legt, ziet dat ook direct. Er zijn aanwijzingen dat het landschap in het Atlanticum flink bebost is, alleen vlak langs beken ligt open veen. Later lijken de bomen het loodje te leggen. Ook de broekbossen die later zijn ontstaan hebben niet het eeuwige leven en ook de wouden uit de Middeleeuwen verdwijnen weer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.