Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 497887
Title Verkenning doorvaren passieve vistuigen
Author(s) Jak, R.G.
Source IMARES (Rapport / IMARES C014/16) - 20
Department(s) Onderzoeksformatie
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) vistuig - visserij - vuilnis - vismethoden - verontreiniging - nederland - fishing gear - fisheries - refuse - fishing methods - pollution - netherlands
Categories Fisheries
Abstract In deze studie is op basis van gesprekken met Nederlandse staandwantvissers en sleepnetvissers verkend in hoeverre het doorvaren van staandwantnetten kan leiden tot het ontstaan van zwerfvuil. Volgens de Nederlandse staandwantvissers zijn de problemen uit voorgaande decennia voorbij door de goede communicatie tussen staandwantvisssers enerzijds en sleepnetvissers anderzijds. Netten worden tegenwoordig nog doorvaren indien niet goed bekend is dat bepaalde activiteiten, zoals baggeren, gaan plaatsvinden. Doorvaren netten worden door de staandwantvissers zoveel mogelijk weer verzameld en eindigen dan niet als zwerfvuil. Door sleepnetvissers wordt aangegeven dat netten van Deense staandwantvissers regelmatig doorvaren worden, vooral gedurende de zomerperiode en binnen de 12-mijlzone. Deze netten worden losgesneden en dan òf als afval meegenomen naar wal, òf achtergelaten indien de netten zijn verankerd. Het is dan onduidelijk of de stukgesneden netten achterblijven als zwerfvuil. Op basis van de bevindingen wordt aanbevolen een betere communicatie te faciliteren tussen staandwantvissers en andere gebruikers van de kustzone.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.