Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 499580
Title Waterwinning en natuur : de betekenis van de drinkwatersector voor de natuur in Nederland
Author(s) Zee, F.F. van der; Knegt, B. de; Meeuwsen, H.A.M.; Sanders, M.E.; Veraart, J.A.; Grashof-Bokdam, C.J.; Wegman, R.M.A.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2719) - 100 p.
Department(s) Biodiversity and Policy
Climate Change
Nature and Society
Publication type Scientific report
Publication year 2016
Keyword(s) drinkwater - waterwinning - natuur - natuurbeheer - ecosysteemdiensten - natura 2000 - drinking water - water catchment - nature - nature management - ecosystem services
Categories Water Management (General)
Abstract Drinkwaterbedrijven zijn belangrijke partners bij het realiseren van natuurbeleid. De sector beheert zo’n 23.000 ha en is daarmee de 4e natuurbeheerder van Nederland. In een natuurlijke omgeving zijn drinkwaterbronnen beter beschermd tegen verontreinigingen en is minder zuiveringsinspanning nodig om drinkwater te maken. In de Rijksnatuurvisie (2014) wordt met regelmaat verwezen naar de rol van drinkwaterbedrijven als natuurbeheerders. Om samen te zoeken naar invulling van deze natuurvisie, is in een Groene Tafel ‘drinkwater en natuur’ (april 2014) afgesproken de samenwerking tussen overheden, drinkwaterbedrijven en maatschappelijke organisaties te versterken. In 2004 is een studie verricht naar de betekenis van de drinkwatersector voor de natuur. Dit rapport is een update van deze studie. Het geeft een overzicht van het belang van de drinkwatersector voor de natuur in Nederland en wat er sinds 2004 is veranderd op dat gebied.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.