Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 503333
Title Van Groen Naar Gezond: mechanismen achter de relatie groen-welbevinden : stand van zaken en kennisagenda
Author(s) Vries, S. de
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2714) - 41
Department(s) Nature and society
WASS
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) natuur - gezondheid - welzijn - openbaar groen - stadsomgeving - geestelijke gezondheid - nature - health - well-being - public green areas - urban environment - mental health
Categories Environmental Psychology / Public Health
Abstract In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur
betreffende de relatie tussen groen en contact met groen enerzijds, en gezondheid en welzijn
anderzijds. Daarbij is in belangrijke mate ingezoomd op stadsbewoners en hun mentale gezondheid.
Als (kansrijk) werkingsmechanisme is daarbij stressreductie uitgelicht. Het overzicht van de stand van
zaken beperkt zich niet tot wat al bekend is, maar geeft ook kennislacunes aan. Met een praktische
toepassing van goed onderbouwde positieve effecten van (contact met) groen op gezondheid en
welzijn voor ogen, is vervolgens een kennisagenda opgesteld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.