Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 503510
Title Zeewier en natuurlijk kapitaal : kansen voor een biobased economy
Author(s) Burg, S.W.K. van den; Jak, R.G.; Smits, M.J.W.; Blaeij, A.T. de; Rood, T.; Blanken, H.
Source Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2016-049) - ISBN 9789462578067 - 35
Department(s) Green Economy and Landuse
Onderzoeksformatie
Agricultural Economics and Rural Policy
WASS
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) zeewierenteelt - zeewieren - ecosysteemdiensten - financieren - economische haalbaarheid - biobased economy - nederland - haalbaarheidsstudies - seaweed culture - seaweeds - ecosystem services - financing - economic viability - biobased economy - netherlands - feasibility studies
Categories Algae
Abstract Grootschalige zeewierteelt in de Noordzee is nog niet rendabel als alleen de waarde van de productiedienst - het zeewier zelf - wordt meegenomen. Zeewierteelt kan echter diverse andere ecosysteemdiensten leveren. Met het denkmodel Natuurlijk Kapitaal is het mogelijk de baathebbers van deze ecosysteemdiensten te identificeren en met hen in gesprek te gaan over de mogelijkheden van waarderen en verzilveren. De vraag of dan een sluitende businesscase voor grootschalige zeewierteelt in Nederlandse wateren gerealiseerd kan worden is afhankelijk van innovatieve financieringsvormen, zekerheid over de levering van ecosysteemdiensten en de toepassingsmogelijkheden van het geproduceerde zeewier.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.