Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 503669
Title Bedrijfseconomisch perspectief de maat genomen
Author(s) Burg, S.W.K. van den; Rood, G.A.; Lienen, Frederiek van; Veldhuis-van Essen, C.
Source Tijdschrift Milieu : Vereniging van milieuprofessionals 22 (2016)3. - p. 30 - 32.
Department(s) Green Economy and Landuse
Environmental Systems Analysis
Publication type Article in professional journal
Publication year 2016
Keyword(s) agro-ecosystemen - zeewierenteelt - voedselproductie - biomassa productie - ecosysteemdiensten - financieren - bedrijfseconomie - agroecosystems - seaweed culture - food production - biomass production - ecosystem services - financing - business economics
Categories Agroecosystems
Abstract Het concept natuurlijk kapitaal maakt de maatschappelijke waarde van de goederen en diensten waarin de natuur voorziet zichtbaar. Maar is dit concept ook bruikbaar bij de ontwikkeling van sluitende verdienmodellen? Bij een bedrijfseconomische toepassing staan drie aandachtspunten centraal: de kosten van het gebruik van natuurlijk kapitaal in vergelijking tot concurrerende aanpakken, de mogelijkheid om de waarde van ecosysteemdiensten daadwerkelijk te verzilveren, en de bereidheid van afnemers en consumenten om te betalen voor de verbetering van ecosysteemdiensten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.