Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 503801
Title De Amsterdamse haven draait (groen) door : Op weg naar duurzaam concurrentievoordeel door inzet op de biobased en circulaire economie
Author(s) Kuipers, Bart; Jong, Onno de; Raak, Roel van; Sanders, Frederic; Meesters, Koen; Dam, J.E.G. van
Source Wageningen UR - Food & Biobased Research - 112 p.
Department(s) FBR BP Biorefinery & Natural Fibre Technology
BBP Biorefinery & Sustainable Value Chains
VLAG
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) regionale economie - regionale ontwikkeling - economische ontwikkeling - kringlopen - biobased economy - havens - amsterdam - noord-holland - regional economics - regional development - economic development - cycling - harbours
Categories Regional Economics
Abstract In dit onderzoek is de haven van Amsterdam nader onderzocht, zijn kansen voor de ontwikkeling van zowel biobased als circulaire economie in kaart gebracht en worden 17 acties benoemd voor het Havenbedrijf Amsterdam om deze kansen te kunnen verzilveren. De auteurs concluderen dat er grote kansen zijn voor de haven van Amsterdam om de transitie naar duurzame toepassingen in de biobased en circulaire economie door te zetten, met name voor biodiesel en -gas en bouwstenen voor de biochemie. Deze kansen blijken voorts uit de sterke knooppuntfunctie van de haven: er is reeds een aantal krachtige logistieke spelers aanwezig dat zich actief bezig houdt met de behandeling van biodiesel, maar vooral de reeds bestaande agrostromen hebben potentie voor toepassing in biobased routes. Tevens is een aantal logistieke spelers actief in schroot en andere vormen van recycling in de haven aanwezig—de schroothandel laat zien dat de circulaire economie zich steeds meer op een internationaal schaalniveau ontwikkelt waarbij de inzet van zeehavens onontbeerlijk is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.