Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 505806
Title Wat kan duurzame handel bijdragen aan het behoud van natuurlijk kapitaal? : effecten van het certificeren van tropische grondstofproductie op ecosysteemdiensten : beleidsstudie
Author(s) Oorschot, Mark van; Wentink, Carsten; Kok, Marcel; Beukering, Pieter van; Kuik, O.; Drunen, Michiel van; Berg, J. van den; Ingram, V.J.; Judge, L.O.; Arets, E.J.M.M.; Veneklaas, Frank
Source Den Haag : PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) - 24
Department(s) Maritiem
Green Economy and Landuse
Consumer and Chain
Vegetation, Forest and Landscape Ecology
Publication type Research report
Publication year 2016
Abstract Het afgelopen decennium zijn er flinke stappen gezet met het duurzamer maken van internationale handelsketens van grondstoffen, zoals soja, palmolie, cacao en tropisch hout. Deze in Nederland geïmporteerde grondstoffen zijn steeds vaker gecertificeerd volgens internationale marktstandaarden voor duurzame productie. Daarmee wordt geprobeerd om elders in de wereld betere productieomstandigheden te creëren en negatieve milieueffecten te beperken. Het PBL heeft in deze studie onderzocht of het mogelijk is om met deze standaarden ook het ‘natuurlijk kapitaal’ beter te beheren, of anders gezegd, of het mogelijk is om waardevolle diensten die de natuur aan de maatschappij levert in stand te houden. Bossen zijn een bekend voorbeeld van natuurlijk kapitaal; ze zijn van grote waarde voor de maatschappij omdat ze koolstof opslaan. Uit een kosten-batenanalyse blijkt dat het certificeren van grondstofproductie allerlei maatschappelijke baten oplevert, zoals het verminderen van milieuverontreiniging, bodemerosie en gezondheidsschade. Maar voor de producenten die duurzamer willen opereren zijn de financiële baten vaak beperkt. Deze scheve verdeling van kosten en baten over private en publiek betrokkenen staat het verder opschalen van duurzame productie in de weg. Naast certificering moet daarom ook naar andere oplossingen worden gezocht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.