Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 506171
Title North-Sea-Weed-Chain: sustainable seaweed from the North Sea; an exploration of the value chain
Author(s) Groenendijk, F.C.; Bikker, P.; Blaauw, R.; Brandenburg, W.A.; Burg, S.W.K. van den; Harmsen, P.F.H.; Jak, R.G.; Kamermans, P.; Krimpen, M.M. van; Prins, H.; Stuiver, M.; Werf, A.K. van der; Scholl, M.M.; Wald, J.
Source IMARES (Report / IMARES C055/16) - 94
Department(s) Maritiem
Directie
Animal Nutrition
WIAS
BBP Sustainable Chemistry & Technology
Applied Ecology
Green Economy and Landuse
BBP Biorefinery & Sustainable Value Chains
Onderzoeksformatie
Regional center Yerseke
Performance and Impact Agrosectors
Regional Development and Spatial Use
Agro Water- en Biobased Economy
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) seaweeds - seaweed culture - seaweed products - feasibility studies - economic viability - public-private cooperation - economic cooperation - projects - biobased economy - zeewieren - zeewierenteelt - zeewierproducten - haalbaarheidsstudies - economische haalbaarheid - publiek-private samenwerking - economische samenwerking - projecten - biobased economy
Categories Algae
Abstract Zeewier is een potentieel belangrijke voedselbron en grote duurzame koolstofbron voor de biobased economy. Met de groeiende wereldbevolking is het noodzakelijk om voor ons voedsel meer te kijken naar de zee als ‘landbouwgebied’. Boeren op zee is een grote uitdaging. Het vereist grote investeringen in infrastructuur. Voordat ondernemers hierin kunnen investeren moeten realistische vooruitzichten zijn op kweekmogelijkheden en winstgevende eindproducten. Dit project had tot doel de verschillende schakels in de keten van zeewierproductie tot vermarkting tegen het licht te houden. Duurzaamheid van de productie is hierbij leidend geweest.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.