Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508177
Title De biomassabehoefte van de chemische industrie in een biobasedeconomy : inschattingen gebaseerd op drie ideaaltypische technologische scenario's
Author(s) Blaauw, Rolf; Bos, Harriët; Hal, Jaap van; Saygin, Değer; Patel, Martin
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1376) - ISBN 9789461734891 - 22
Department(s) BBP Sustainable Chemistry & Technology
Biobased Products
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) chemische industrie - chemie op basis van biologische grondstoffen - biobased economy - biomassa - scenario-analyse - efficiëntie - vergassing - fermentatie - biomassaconversie - chemical industry - biobased chemistry - biobased economy - biomass - scenario analysis - efficiency - gasification - fermentation - biomass conversion
Categories Industrial Sector
Abstract In dit rapport wordt een inschatting gemaakt van de totale toekomstige behoefte van de petrochemische industrie in Europa aan biomassa voor het maken van chemicaliën en materialen, en het genereren van de procesenergie die daarvoor nodig is. Hierbij wordt uitgegaan van de volledige overstap van nafta, de huidige grondstof van de petrochemische industrie, naar biomassa. De inschatting wordt gemaakt op basis van drie verschillende ideaaltypische scenario’s volgens fundamenteel verschillende technologische routes.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.