Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508240
Title Ontwikkeling en kwaliteit van potplanten
Author(s) Dijkshoorn - Dekker, M.W.C.
Source Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer 6) - 131
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1995
Keyword(s) potplanten - plantenontwikkeling - kwaliteit - ficus benjamina - consumentenvoorkeuren - pot plants - plant development - quality - ficus benjamina - consumer preferences
Categories Ornamental Plants
Abstract In Nederland vormen de potplanten een belangrijke produktgroep. In 1993 bedroeg de geschatte exportwaarde 1,7 miljard gulden. De laatste jaren zijn de produktiekosten sterk verlaagd door toenemende mechanisatie en procesautomatisering. Echter toenemende concurrentie van de omringende landen en overproduktie zijn er de oorzaak van dat de opbrengsten de laatste tijd onder druk staan. De Nederlandse potplantensector zal zijn marktpositie moeten versterken. Deze kan versterkt worden door een betere aansluiting bij de wensen van handel en consument. Door het leveren van partijen met de door de consument gewaardeerde uiterlijke kenmerken is dit te bereiken. De huidige teeltwijze van potplanten levert eindprodukten op met een relatief grote spreiding in uitwendige kwaliteit. Voor de teler is het moeilijk om naar een gewenst produkt toe te werken. Een deel van deze problemen wordt veroorzaakt door het ontbreken van een objectieve kwaliteitsbeoordeling, een ander deel door gebrek aan kennis over sturende factoren tijdens de teelt. De doelstelling van dit project was onderzoek naar de mogelijkheid van een planmatige teeltwijze, zodat het gewenste eindprodukt op het gewenste tijdstip kan worden opgeleverd. Het identificeren en herkennen van plantprocessen, welke minimaal noodzakelijk zijn om te komen tot een kwantitatieve beschrijving van de plant is daarbij zeer belangrijk. Daarmee is het mogelijk om uitgaande van de bestaande simulatiemodellen een model voor potplanten te verkrijgen, waarin naast de drogestofproduktie ook de vorm en ontwikkeling van de planten wordt gesimuleerd. Het project werd uitgevoerd met Ficus benjamina 'Exotica', eerste pluksel weefselkweekstek. Het gewas Ficus kan jaarrond worden geteeld en heeft mogelijkheden om zich in de toekomst uniform en 'industrieel' te laten telen. Verder geeft dit gewas geen complicaties in verband met bloei.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.