Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508347
Title Nitraat - chloride verhouding en groen - rood oogsten bij paprika : orienterend onderzoek plantsap analyse
Author(s) Kreij, C. de
Source Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 38) - 34
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1996
Keyword(s) capsicum annuum - plantensamenstelling - plantextracten - paprika - capsicum annuum - plant composition - plant extracts - sweet peppers
Categories Plant Biochemistry, Phytochemistry
Abstract Uit een proef in 1992 met paprika was gekomen, dat een laag N03-gehalte een vroegere oogst gaf dan een hoog gehalte. N03 was omgewisseld tegen Cl. Een probleem bij het lage N03 gehalte was, dat na verloop van tijd zulke lage gehalten in het wortelmilieu ontstonden, dat gebrek optrad. Het gevolg was een achterblijven van de produktie. Het idee was echter, dat bij een laag N03 gehalte en steeds maar voldoende N03 aanvoeren, een teeltvervroeging zou kunnen optreden, terwijl er geen N gebrek zou ontstaan. Daarom werd de nu hier beschreven proef gedaan. Bij paprika is neusrot een groot probleem, ledere verbetering in de Ca-opname is welkom. Een tweede doel was na te gaan of Cl invloed zou hebben op de Ca-opname van paprika. Bij tomaat was gevonden, dat Cl de Ca-opname verhoogt (Voogt, 1990). Om de invloed van Cl op de Ca-opname goed te kunnen vaststellen werden veel gewasanalyses gedaan. Ten derde werd in de proef nagegaan hoe de gehalten in plantsap zich verhouden tot de gehalten in het wortelmilieu en hoe het verloop in de tijd is van de gehalten in plantsap. Deze gegevens zouden later gebruikt kunnen worden bij het opstellen van bemestingsadviezen op basis van plantsap analyse. Tot slot werd vanuit de praktijk aangegeven, dat bij groen oogsten er meer neusrot voorkomt dan bij rood oogsten. Dit lijkt logisch, omdat bij groen oogsten de (na de oogst van de groene vruchten) resterende vruchten sneller uitgroeien. Een snel uitgroeiende vrucht is gevoeliger voor neusrot dan een langzaam groeiende vrucht (Mix and Marschner, 1976).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.