Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508353
Title Nitraattransport naar de wortels door de neerwaartse waterstroming in de grond bij in kassen geteelde tomaten ; een simulatie
Author(s) Ende, J. van den; Kipp, J.A.
Source Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 132) - 45
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 1998
Keyword(s) nitraten - plantenvoeding - voedingsstoffentransport - bodemwaterbeweging - toevloei naar wortels - simulatiemodellen - nitrates - plant nutrition - nutrient transport - soil water movement - flow to roots - simulation models
Categories Soil Physics
Abstract Voor teelten van tomaten in kassen waarbij bij het fertigeren een doorspoelfractie van 0.25 wordt aangehouden, is het potentiële belang van de neerwaartse waterstroming in de grond voor het transport van nitraat naar de wortel nagegaan. Voor dit doel is een simulatie van die stroming uitgevoerd met behulp van het model SWACROP. Uit de hierbij verkregen snelheid van de neerwaartse waterstroming en de nitraatconcentratie van de bodemoplossing is de snelheid van het neerwaartse nitraattransport afgeleid en vergeleken met een schatting van de door de plant benodigde nitraatopnameflux aan het worteloppervlak. De diverse gebruikte basisgegevens worden omschreven en toegelicht. De verkregen resultaten worden vanuit verschillende gezichtspunten bediscussieerd. Zij maken het aannemelijk dat, althans gedurende de produktiefase van het gewas, bij genoemde teelten het vereiste nitraattransport naar de wortel grotendeels voor rekening van de neerwaartse waterstroming kan komen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.