Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 508611
Title Basiskaart Natuur 2009 : een landsdekkend basisbestand voor de terrestrische natuur in Nederland
Author(s) Kramer, H.; Clement, J.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 72) - 80
Department(s) Earth Observation and Environmental Informatics
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) natuur - monitoring - landgebruik - kaarten - geodata - geografische informatiesystemen - nederland - nature - monitoring - land use - maps - geodata - geographical information systems - netherlands
Categories Geographical Information Systems
Abstract De Basiskaart Natuur 2009 (BKN2009) is een basisbestand waarin het areaal natuurgebied in Nederland is opgenomen. BKN2009 is een rasterbestand met een celgrootte van 25 bij 25 meter. In het bestand zijn 13 klassen opgenomen met een code en naam voor het desbetreffende grondgebruik. Het belangrijkste
onderdeel van het bestand is het areaal natuur; volgens de gebruikte definitie van natuur in BKN2009 is dit 650.374 ha. Dit omvat de klassen natuurgraslanden (code 11), heide (30), bos (40), rietmoeras (80), stuifzanden (90) en duinen, strand en zandplaten (91). BKN2009 is voor het gebruik bij monitoring nog niet gevalideerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.