Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 509685
Title Samen naar een registratie van groene en blauwe landschapselementen : een haalbaarheidsstudie
Author(s) Doorn, Anne van; Nieuwenhuizen, Wim; Meijer, Marcel; Snepvangers, Judith; Herwaarden, Gerrit Jan van; Kamerling, Annemarie
Source Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2733) - 59
Department(s) Biodiversity and Policy
Regional Development and Spatial Use
Applied Spatial Research
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) landschapselementen - landschap - geografische informatiesystemen - registratie - technieken - landscape elements - landscape - geographical information systems - registration - techniques
Categories Geographical Information Systems / Landscape Ecology
Abstract Landschapselementen zijn zeer waardevol in het landelijk gebied, toch ontbreekt een consistente registratie ervan. Door de vergroening van het GLB wordt een goede registratie extra relevant. Er zijn verschillende manieren om hiertoe te komen, al dan niet met inzet van reeds bestaande gegevensbestanden en nieuwe technieken. Door het hanteren van het kader dat is vastgelegd in EUregelgeving zijn deze bestanden en technieken getoetst op bruikbaarheid en worden de verschillende manieren om te komen tot een registratie van landschapselementen beschreven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.