Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 510426
Title De natuurwaarde van flora en vegetatie van Het Nationale Park De Hoge Veluwe:
Author(s) Bijlsma, R.J.; Bokdam, J.; Dam, D. van; Visser, N.
Source De Levende Natuur 115 (2014)6. - ISSN 0024-1520 - p. 246 - 252.
Department(s) Vegetation, Forest and Landscape Ecology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Keyword(s) natuurwaarde - flora - vegetatietypen - natura 2000 - nationale parken - veluwe - natural value - vegetation types - national parks
Categories Ecology (General)
Abstract Natura 2000 vormt de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Bijna 40% van de totale oppervlakte van het Nationale Park de Hoge Veluwe wordt ingenomen door Natura 2000-habitattypen. De vraag is, in hoeverre deze typen de natuurwaarde van flora en vegetatie afdoende vertegenwoordigen. Hierbij beschouwen we niet alleen bijzondere vegetatietypen die niet onder een habitattype vallen, maar analyseren ook de verspreiding van (habitat)typische soorten die karakteristiek worden geacht voor habitattypen en een rol spelen bij de formele kwaliteitsbeoordeling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.