Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 510535
Title Trends in Salmonella bij de mens, landbouwhuisdieren en in voedsel
Author(s) Pelt, W. van; Voort, M. van der; Bouwknegt, M.; Veldman, K.T.; Wit, B.; Heck, M.; Mughini-Gras, Lapo
Source Infectieziekten bulletin 27 (2016)8. - ISSN 0925-711X - p. 243 - 250.
Department(s) Bacteriology & Epidemiology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2016
Abstract Sinds het begin van deze eeuw is het aantal patiënten met salmonellose meer dan gehalveerd. Een ontwikkeling die gereflecteerd wordt door de bevindingen in de surveillance van landbouwhuisdieren en van vlees in de winkel, die in dit artikel worden beschreven. De bestrijdingsprogramma’s bij landbouwhuisdieren en verbeteringen in de hygiëne van het voedselproductie proces hebben dus effect gehad. Met een incidentie in de afgelopen 3 jaar van 9,1-9,3 bevestigde salmonellosegevallen per 100.000 inwoners en naar schatting 27.000 gevallen van acute gastro-enteritis door Salmonella-infecties in de bevolking, heeft Nederland een van de laagste incidenties van Europa.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.