Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 511264
Title Procesindicatoren PAS : rapportage 2016
Author(s) Smits, N.A.C.; Mucher, C.A.; Ozinga, W.A.; Waal, R.W. de; Wamelink, G.W.W.
Source Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2771) - 61
Department(s) Vegetation, Forest and Landscape Ecology
Earth Observation and Environmental Informatics
PE&RC
Biodiversity and Policy
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) stikstof - indicatoren - monitoring - ecologisch herstel - habitats - vegetatie - nitrogen - indicators - monitoring - ecological restoration - habitats - vegetation
Categories Nature Management (General)
Abstract In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is in 2016 doorgewerkt aan een aantal onderwerpen rondom de ecologische onderbouwing van het PAS, waaronder de procesindicatoren. Binnen de PAS-monitoring is afgesproken dat het proces van natuurherstel ook op korte termijn gevolgd wordt om zo snel mogelijk de effectiviteit van de herstelmaatregelen in kaart te brengen. Hiervoor zijn de PAS-procesindicatoren ontwikkeld. Deze procesindicatoren zijn vooral bedoeld om een indicatie van het herstelproces te geven. Deze procesindicatoren kunnen verschillen per habitattype en per maatregel, maar ook per gebied. Om die redenen is een flexibel systeem ontworpen met diverse parameters: luchtfoto’s, abiotische metingen, vegetatie en soorten. De huidige rapportage betreft de verslaglegging van de ontwikkelde systematiek van PAS-procesindicatoren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.