Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 516234
Title PMR Monitoring Natuurcompensatie Voordelta-bodemdieren : datarapport campagne bodemschaaf 2015-multivariate analyse 2004-2013
Author(s) Craeymeersch, J.A.; Perdon, J.; Jol, J.; Brummelhuis, E.B.M.; Asch, M. van
Source IJmuiden : IMARES Wageningen UR (IMARES rapport C073.16) - 37
Department(s) Onderzoeksformatie
Regional center Yerseke
Publication type Research report
Publication year 2017
Keyword(s) voordelta - bodemarthropoden - bodeminvertebraten - monitoring - gegevensanalyse - zeevisserij - voordelta - soil arthropods - soil invertebrates - monitoring - data analysis - marine fisheries
Categories Nature Management (General)
Abstract Het voorliggende rapport beschrijft de gewijzigde opzet van de monitoring, alsook de eerste monitoring-resultaten d.m.v. een korte beschrijving van de dataset verkregen met de bodemschaaf (omdat de monsters met de box-corer uit 2015 niet tijdig verwerkt waren om in dit rapport opgenomen te worden). Verder wordt de aanvullende studie nader besproken, qua opzet en resultaten van de multivariate analyses.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.